GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, H. Hòa Bình, Bạc Liêu

Email :  blu-hoabinh-thvinhbinhb@edu.viettel.vn

Điện thoại :0946360786

 

I. Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường

Trường Tiểu học Vĩnh Bình B được thành lập từ ngày 05/9/1995 trên cơ sở chia tách từ trường Tiểu học Vĩnh Bình A. Trong nhiều năm qua trường luôn phấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn tình hình cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục đại trà từng bước đang trên đà phát triển và ngày càng trưởng thành. Những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua đã chứng minh điều đó, trường cũng là một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh trong địa bàn đã gởi gấm niềm tin về giáo dục - đào tạo của trường TH Vĩnh Bình B.

Để tạo được lòng tin của các bậc cha mẹ học sinh, trường TH Vĩnh Bình B,  xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng nhà trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong thời gian tới.

          Trong những năm qua, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Hòa Bình, Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện tốt chủ trương “Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên,  nên trong những năm gần đây sự nghiệp giáo dục có sự chuyển biến tích cực, trường được tặng  danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc và được UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2016.

II. Thực trạng

  1. Đội ngũ

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có 24 người trong đó: CBQL: 02, GV: 18, nhân viên: 04 (01 kế toán; Văn thư 01; Thư viện –thiết bị 01;  bảo vệ 01).

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 22 Đ/c trên chuẩn (11 đ/c đại học, 11 đ/c cao đẳng).

- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn chiến lược một cách khoa học, sáng tạo. Kế hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát với tình hình thực tế của đơn vị. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển cao hơn, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đủ sức để đáp ứng được yêu cầu đổi mới tình hình giáo dục hiện nay.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Phòng học: 13 phòng.

- Phòng chức năng: 07 phòng.  

- Có 05 máy vi tính được kết nối Internet và có 01 máy chiếu.

- Cơ sở vật chất bước đầu cũng đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong tình hình hiện tại.

3. Thời cơ, thách thức

3.1. Thời cơ:

Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên phần đông nhiệt tình, đạt trình độ chuẩn 100%, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt. Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.

3.2.Thách thức:

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khả năng trình bày sáng tạo của cán bộ, giáo viên,  nhân viên chưa đáp ứng nhu cầu.

- Số học sinh đạt hoàn thành chuẩn kiến thức và kĩ năng thực sự chưa bền vững.

III. Định hướng phát triển

1. Tầm nhìn:

Một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lương. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên và ổn định về chất lượng.

2. Sứ mệnh:

Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm có chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực xóa bỏ những hủ tục lạc hậu.

3. Xác định những vấn đề ưu tiên:

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tích cực tham mưu với các ngành, các cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

- Thực hiện tốt công tác Xã hội hoá giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

IV. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

          1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung: Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong thời kỳ mới hiện nay.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

     - Tạo sự chuyển biến rõ nét chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất trong nhà trường.Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, vững chắc cho học sinh, đặc biệt chú ý tới chất lượng đạo đức, hiểu biết cuộc sống và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hành cho học sinh.

      - Xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn khá giỏi, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết tâm huyết gắn bó với nhà trường, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

    Năng lực chuyên môn của đội ngũ CBQL, giáo viên được đánh giá khá giỏi trên 90%.

Giáo viên biết sử dụng thành thạo vi tính, ứng dụng CNTT trong giảng dạy thường xuyên.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp chính:

          2.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

- Coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá xếp loại học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trìnhvà đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với thực hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Đổi mới công tác kiểm tra và đánh giá học sinh; chú trọng đánh gia1` vì sự tiến bộ của học sinh.

2.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

          2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục:

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Tranh thủ sự đồng thuận của xã hội và tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để sớm đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường. Phấn đấu đến cuôi1 năm 2016 đạt chuẩn về cơ sơ vật chất.

2.4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:

Tiếp tục triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy. Xây dựng hộp thư viện điện tử,… của trường góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng từ xa để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

2.5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục:

- Xây dựng trường học văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên và nhân viên.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát tiển chung của nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ giúp học sinh nghèo vượt khó…Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh.

2.6. Xây dựng thương hiệu:

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của phụ huynh và xã hội đối với Nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và PHHS.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Vĩnh Bình B