Để chuẩn bị cho Hội thi TDTT cấp huyện năm học 2018-2019.

Thầy trò trường TH Vĩnh Bình B ra sức tập luyện mong đạt kết quả cao.