Ảnh sinh hoạt chuyên môn
Ảnh sinh hoạt chuyên môn

Thực hiện kiế hoạch của Tổ chuyên môn Tiếng Anh. Trường tiểu học Vĩnh Bình B tổ chức dạy minh họa một tiết dạy đ thầy Trần Ngọc Khang thực hiện. Bổi sinh hoạt chuyên môn có Cô Trần Thị Tiễn Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Hòa Bình; cô Nguyễn Thị Phương Uyên cán bộ phụ trách chuyên môn PGD cùng toàn thể giáo viên dạy Tiếng anh của các trường Tiểu học về dự đông đủ.