HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH B THAM GIA HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018-2019

Hội thi diễn ra nhân dịp chào mừng ngày 26/3

Có 40 em Đội viên của trường tham gia; các em tham gia dự thi cả hai phần: phần Nghi thức và phần Lễ. 

Sau đây là một số hình ảnh dự thi của các em:

 


Bài viết liên quan