LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019

Ngày tháng thực hiện

Buổi

Nguyễn Minh Phong

Hiệu trưởng

Lý Hồng Tươi

Phó Hiệu trưởng

18/11/2019

Sáng

Dự SHDC

Dự SHDC

Chiều

Họp giao ban

Họp giao ban

19/11/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

20/11/2019

Sáng

Họp Ban chi ủy

Họp Chi bộ

Chiều

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tổ chức 20/11

21/11/2019

Sáng

Dạy lớp 4A

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự giờ

Dự giờ

22/11/2019

Sáng

Dạy lớp 5B

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Bài viết liên quan